Διάλεκτος: Δεσκατιώτικα - Λέξη: αλτσιάρκου.

αλτσιάρκου.

Διάλεκτος: Δεσκατιώτικα / Ευρύτερη περιοχή: Θεσσαλία / Τόπος που μιλείται: Δεσκάτη Γρεβενών

Μετάφραση

λυσσασμένο