Διάλεκτος: Επανομίτικα - Λέξη: θα μας μας....Μας μας μας

θα μας μας....Μας μας μας

Διάλεκτος: Επανομίτικα / Ευρύτερη περιοχή: / Τόπος που μιλείται: Επανωμή - Νομός Θεσσαλονίκης

Μετάφραση

Θα μας φωνάζουν .. ας μας φωνάζουν