Διάλεκτος: Δεσκατιώτικα - Λέξη: ζγκούπατουν

ζγκούπατουν

Διάλεκτος: Δεσκατιώτικα / Ευρύτερη περιοχή: Θεσσαλία / Τόπος που μιλείται: Δεσκάτη Γρεβενών

Επεξήγηση

χτύπα τον