Διάλεκτος: Δεσκατιώτικα - Λέξη: γκλώ.

γκλώ.

Διάλεκτος: Δεσκατιώτικα / Ευρύτερη περιοχή: Θεσσαλία / Τόπος που μιλείται: Δεσκάτη Γρεβενών

Μετάφραση

κυλώ