Διάλεκτος: Δεσκατιώτικα - Λέξη: αντρεπουμέστι

αντρεπουμέστι

Διάλεκτος: Δεσκατιώτικα / Ευρύτερη περιοχή: Θεσσαλία / Τόπος που μιλείται: Δεσκάτη Γρεβενών

Μετάφραση

έχουμε ντραπεί

Εκφράσεις, Παροιμίες, Γνωμικά

δεν αντρέπιστι

δεν ντρέπεστε