Διάλεκτος: Καραμανλίδικα - Λέξη: βραΰνιαΐσκ

βραΰνιαΐσκ

Διάλεκτος: Καραμανλίδικα / Ευρύτερη περιοχή: Καππαδοκία / Τόπος που μιλείται: Μιστί Καππαδοκίας

Μετάφραση

βραδυάζει

Εκφράσεις, Παροιμίες, Γνωμικά

Λύνου ντα βόια, να παραμώ, βράυν` άλλο

Λύνω τα βόδια για να γυρίσω στο σπίτι, βράδυασε πιά