Διάλεκτος: Δεσκατιώτικα - Λέξη: γκανταλθήκαμι

γκανταλθήκαμι

Διάλεκτος: Δεσκατιώτικα / Ευρύτερη περιοχή: Θεσσαλία / Τόπος που μιλείται: Δεσκάτη Γρεβενών

Επεξήγηση

γαργαληθήκαμε