Διάλεκτος: Δεσκατιώτικα - Λέξη: έστρεξα

έστρεξα

Διάλεκτος: Δεσκατιώτικα / Ευρύτερη περιοχή: Θεσσαλία / Τόπος που μιλείται: Δεσκάτη Γρεβενών

Επεξήγηση

συμφώνησα