Διάλεκτος: Δεσκατιώτικα - Λέξη: αζμπουξάμι

αζμπουξάμι

Διάλεκτος: Δεσκατιώτικα / Ευρύτερη περιοχή: Θεσσαλία / Τόπος που μιλείται: Δεσκάτη Γρεβενών

Επεξήγηση

σπρώξαμε