Διάλεκτος: Δεσκατιώτικα - Λέξη: άκσατι

άκσατι

Διάλεκτος: Δεσκατιώτικα / Ευρύτερη περιοχή: Θεσσαλία / Τόπος που μιλείται: Δεσκάτη Γρεβενών

Μετάφραση

ακούσατε