Διάλεκτος: Δεσκατιώτικα - Λέξη: ζαβλακουμένους.

ζαβλακουμένους.

Διάλεκτος: Δεσκατιώτικα / Ευρύτερη περιοχή: Θεσσαλία / Τόπος που μιλείται: Δεσκάτη Γρεβενών

Μετάφραση

ζαλισμένος, παλαβός