Διάλεκτος: Δεσκατιώτικα - Λέξη: ζαβλακώθκα.

ζαβλακώθκα.

Διάλεκτος: Δεσκατιώτικα / Ευρύτερη περιοχή: Θεσσαλία / Τόπος που μιλείται: Δεσκάτη Γρεβενών

Μετάφραση

ζαλίστηκα