Διάλεκτος: Δεσκατιώτικα - Λέξη: δρόκνου.

δρόκνου.

Διάλεκτος: Δεσκατιώτικα / Ευρύτερη περιοχή: Θεσσαλία / Τόπος που μιλείται: Δεσκάτη Γρεβενών

Μετάφραση

ροδάκινο