Διάλεκτος: Δεσκατιώτικα - Λέξη: γκαγκαράτζις

γκαγκαράτζις

Διάλεκτος: Δεσκατιώτικα / Ευρύτερη περιοχή: Θεσσαλία / Τόπος που μιλείται: Δεσκάτη Γρεβενών

Επεξήγηση

κόπρανα κατσίκας