Διάλεκτος: Καραμανλίδικα - Λέξη: σαλώ

σαλώ

Διάλεκτος: Καραμανλίδικα / Ευρύτερη περιοχή: Καππαδοκία / Τόπος που μιλείται: Μιστί Καππαδοκίας

Μετάφραση

οδηγώ

Εκφράσεις, Παροιμίες, Γνωμικά

Σαλώ ντα βόια σού βόσκημα, να βοσκηχούν

Οδηγώ τα βόδια στη βοσκή για να βοσκήσουν