Διάλεκτος: Δεσκατιώτικα - Λέξη: ζαρβόντζα.

ζαρβόντζα.

Διάλεκτος: Δεσκατιώτικα / Ευρύτερη περιοχή: Θεσσαλία / Τόπος που μιλείται: Δεσκάτη Γρεβενών

Επεξήγηση

ξύλινη εξωτερική πόρτα