Διάλεκτος: Δεσκατιώτικα - Λέξη: αναδρουμόθκα.

αναδρουμόθκα.

Διάλεκτος: Δεσκατιώτικα / Ευρύτερη περιοχή: Θεσσαλία / Τόπος που μιλείται: Δεσκάτη Γρεβενών

Επεξήγηση

ανησύχησα