Διάλεκτος: Δεσκατιώτικα - Λέξη: αναδρουμόθκι

αναδρουμόθκι

Διάλεκτος: Δεσκατιώτικα / Ευρύτερη περιοχή: Θεσσαλία / Τόπος που μιλείται: Δεσκάτη Γρεβενών

Επεξήγηση

ανησύχησε