Διάλεκτος: Καραμανλίδικα - Λέξη: ζέγου

ζέγου

Διάλεκτος: Καραμανλίδικα / Ευρύτερη περιοχή: Καππαδοκία / Τόπος που μιλείται: Μιστί Καππαδοκίας

Μετάφραση

ζέβω