Διάλεκτος: Δεσκατιώτικα - Λέξη: αστρέχα.

αστρέχα.

Διάλεκτος: Δεσκατιώτικα / Ευρύτερη περιοχή: Θεσσαλία / Τόπος που μιλείται: Δεσκάτη Γρεβενών

Επεξήγηση

όριο μεταξύ δυο σπιτιών, σύνορο

Εκφράσεις, Παροιμίες, Γνωμικά

πήρει την όλ τν αστρέχα

δεν άφησε μέρος το πήρε όλο

η αστρέχα ίνει ούλη θκή μας

το μέρος που υπάρχει ανάμεσα στα σπίτια μας είναι όλο δικό μας