Διάλεκτος: Δεσκατιώτικα - Λέξη: αντραλίζουμι.

αντραλίζουμι.

Διάλεκτος: Δεσκατιώτικα / Ευρύτερη περιοχή: Θεσσαλία / Τόπος που μιλείται: Δεσκάτη Γρεβενών

Μετάφραση

ζαλίζομαι