Διάλεκτος: Δεσκατιώτικα - Λέξη: ανάτσαλους.

ανάτσαλους.

Διάλεκτος: Δεσκατιώτικα / Ευρύτερη περιοχή: Θεσσαλία / Τόπος που μιλείται: Δεσκάτη Γρεβενών

Επεξήγηση

άσχημος, χωρίς τάξη άνθρωπος