Διάλεκτος: Δεσκατιώτικα - Λέξη: ανατσαλιά

ανατσαλιά

Διάλεκτος: Δεσκατιώτικα / Ευρύτερη περιοχή: Θεσσαλία / Τόπος που μιλείται: Δεσκάτη Γρεβενών

Μετάφραση

ασχήμια, ακαταστασία