Διάλεκτος: Δεσκατιώτικα - Λέξη: γκαστρουμένους

γκαστρουμένους

Διάλεκτος: Δεσκατιώτικα / Ευρύτερη περιοχή: Θεσσαλία / Τόπος που μιλείται: Δεσκάτη Γρεβενών

Επεξήγηση

ο έχων πολύ μεγάλη κοιλιά, μοιάζει σαν έγκυος