Διάλεκτος: Δεσκατιώτικα - Λέξη: ιλιάτσι.

ιλιάτσι.

Διάλεκτος: Δεσκατιώτικα / Ευρύτερη περιοχή: Θεσσαλία / Τόπος που μιλείται: Δεσκάτη Γρεβενών

Επεξήγηση

γιατρικό.

Σχόλια

τουρκικά: ilâç= φάρμακο