Διάλεκτος: Καραμανλίδικα - Λέξη: τοπλαΐζω

τοπλαΐζω

Διάλεκτος: Καραμανλίδικα / Ευρύτερη περιοχή: Καππαδοκία / Τόπος που μιλείται: Μιστί Καππαδοκίας

Μετάφραση

κουτσαίνομαι

Εκφράσεις, Παροιμίες, Γνωμικά

Να βγάλουμ ντα βόια στού χαμί να μην τοπλαΐσνι

Να βγάλουμε τα βόδια στο χωράφι για να μην κουτσαθούν