Διάλεκτος: Καραμανλίδικα - Λέξη: γιαΐλά

γιαΐλά

Διάλεκτος: Καραμανλίδικα / Ευρύτερη περιοχή: Καππαδοκία / Τόπος που μιλείται: Μιστί Καππαδοκίας

Μετάφραση

λιβάδι

Επεξήγηση

Τουρκ. yayla.