Διάλεκτος: Δεσκατιώτικα - Λέξη: ζώμπωξτουν

ζώμπωξτουν

Διάλεκτος: Δεσκατιώτικα / Ευρύτερη περιοχή: Θεσσαλία / Τόπος που μιλείται: Δεσκάτη Γρεβενών

Επεξήγηση

χώστε τον