Διάλεκτος: Δεσκατιώτικα - Λέξη: αβγάτσις

αβγάτσις

Διάλεκτος: Δεσκατιώτικα / Ευρύτερη περιοχή: Θεσσαλία / Τόπος που μιλείται: Δεσκάτη Γρεβενών

Επεξήγηση

μεγάλωσες