Διάλεκτος: Καραμανλίδικα - Λέξη: μηστικός

μηστικός

Διάλεκτος: Καραμανλίδικα / Ευρύτερη περιοχή: Καππαδοκία / Τόπος που μιλείται: Μιστί Καππαδοκίας

Μετάφραση

νηστικός