Διάλεκτος: Καραμανλίδικα - Λέξη: ντ` έχνι ντ`όνομά τνι

ντ` έχνι ντ`όνομά τνι

Διάλεκτος: Καραμανλίδικα / Ευρύτερη περιοχή: Καππαδοκία / Τόπος που μιλείται: Μιστί Καππαδοκίας

Επεξήγηση

Οι περί ου ο λόγος

Εκφράσεις, Παροιμίες, Γνωμικά

Ήρταν ντ΄έχνι ντ` όνομά τνι

Ήρθαν αυτοί για τους οποίους μιλούσαμε