Διάλεκτος: Δεσκατιώτικα - Λέξη: αντάμα

αντάμα

Διάλεκτος: Δεσκατιώτικα / Ευρύτερη περιοχή: Θεσσαλία / Τόπος που μιλείται: Δεσκάτη Γρεβενών

Μετάφραση

μαζί