Διάλεκτος: Δεσκατιώτικα - Λέξη: γαλατσιάνους

γαλατσιάνους

Διάλεκτος: Δεσκατιώτικα / Ευρύτερη περιοχή: Θεσσαλία / Τόπος που μιλείται: Δεσκάτη Γρεβενών

Μετάφραση

λευκόσαρκος