Διάλεκτος: Δεσκατιώτικα - Λέξη: ίγκλις

ίγκλις

Διάλεκτος: Δεσκατιώτικα / Ευρύτερη περιοχή: Θεσσαλία / Τόπος που μιλείται: Δεσκάτη Γρεβενών

Μετάφραση

δερμάτινες ζώνες