Διάλεκτος: Δεσκατιώτικα - Λέξη: ίγκλα,

ίγκλα,

Διάλεκτος: Δεσκατιώτικα / Ευρύτερη περιοχή: Θεσσαλία / Τόπος που μιλείται: Δεσκάτη Γρεβενών

Μετάφραση

δερμάτινη ζώνη