Διάλεκτος: Δεσκατιώτικα - Λέξη: θείτσα.

θείτσα.

Διάλεκτος: Δεσκατιώτικα / Ευρύτερη περιοχή: Θεσσαλία / Τόπος που μιλείται: Δεσκάτη Γρεβενών

Μετάφραση

θεία