Διάλεκτος: Δεσκατιώτικα - Λέξη: ζμπέθιρος

ζμπέθιρος

Διάλεκτος: Δεσκατιώτικα / Ευρύτερη περιοχή: Θεσσαλία / Τόπος που μιλείται: Δεσκάτη Γρεβενών

Μετάφραση

συμπέθερος