Διάλεκτος: Πετρωτιώτικα ή Καραμπαϊώτικα - Λέξη: φτσί (το)

φτσί (το)

Διάλεκτος: Πετρωτιώτικα ή Καραμπαϊώτικα / Ευρύτερη περιοχή: Θράκη / Τόπος που μιλείται: Πετρωτά Ν. Εβρου

Μετάφραση

το ξυλοβάρελο

Επεξήγηση

το βουτσί. Πρόκειται για μεγάλο βαρέλι. Παραλείπεται το -ου και γίνεται βτσι. Το -β μετατρέπεται σε -φ. Εικάζεται ότι η λέξη προέρχεται από το βυτίον. Πέρα από τα φτσια που χρησιμοποιούνταν για το κρασί, υπήρχε το γουρουνουβούτσ(ι) που παστώνονταν κομμάτια χοιρινού κρέατος για συντήρηση

Εκφράσεις, Παροιμίες, Γνωμικά

Υπήρχε ένα παιδικό παιχνίδι για να σταματήσουν τα παιδιά να μιλάνε (συνήθως όταν δεν κοιμόταν): όποιους παίξ(ει) κι μουρμουρίξ(ει) πέντι φτσιά σκατά δα φάει κι άλλα πέντι δα κουτσαντήψ(ει)....

όποιος παίξει και ψιθυρίσει πέντε βαρέλια σκατά θα φάει κι άλλα πέντε θα πηδήσει... έχανε όποιος μιλούσε και γινόταν ο περίγελως των άλλων...