Διάλεκτος: Πετρωτιώτικα ή Καραμπαϊώτικα

Πετρωτιώτικα ή Καραμπαϊώτικα

Ευρύτερη περιοχή: Θράκη

Τόπος που μιλείται: Πετρωτά Ν. Εβρου

Σχόλια:

Είναι ιδίωμα κι όχι διάλεκτος.

Η γραμματική και η σύνταξη είναι ίδια με την νεοελληνική. Διαφέρει μόνο η προφορά μερικών γραμμάτων για τα οποία ισχύουν κάποιοι κανόνες.

Τα -ο, -ω που δεν τονίζονται προφέρονται ως -ου. Τα -ε, -αι που δεν τονίζονται προφέρονται ως -ι.

Τα -ι, -η, -οι, -ει, -ου που δεν τονίζονται τότε δεν προφέρονται αλλά απαλύνουν το προηγούμενο σύμφωνο. Αυτά τα γράμματα όταν τονίζονται προφέρονται κανονικά. Εξαίρεση γίνεται στα μονοσύλλαβα άρθρα και αντωνυμίες που είτε τονίζονται είτε όχι παραλείπονται.

Προφέρονται επίσης παχιά -σ, -τσ, -τζ, -στ και άλλα σύμφωνα ώστε να τηρηθούν κάποιοι κανόνες ευφωνίας. Π.χ. στη λέξη κουκιά, δεν προφέρεται το -ου επειδή δεν τονίζεται. Η λέξη κανονικά θα έπρεπε να γίνει κκιά, κάτι που θα προφερόταν πολυ δύσκολα και άσχημα...

Ακολουθώντας την συνήθεια της αρχαιοελληνικής με τα κ, γ, χ/π,β,φ/τ,δ,θ, η λέξη προφέρεται πλέον ως χκιά. Στη λέξη μέλι, το -ι δεν τονίζεται και άρα παραλείπεται. Η λέξη όμως δεν προφερεται ως μέλ αλλά ως μέλ(ι),

Αυτά εν συντομία :-)

Λέξεις