Διάλεκτος: Δεσκατιώτικα - Λέξη: γκουστιαρίτσα.

γκουστιαρίτσα.

Διάλεκτος: Δεσκατιώτικα / Ευρύτερη περιοχή: Θεσσαλία / Τόπος που μιλείται: Δεσκάτη Γρεβενών

Μετάφραση

σαύρα μικρή