Διάλεκτος: Δεσκατιώτικα - Λέξη: βατσινιά.

βατσινιά.

Διάλεκτος: Δεσκατιώτικα / Ευρύτερη περιοχή: Θεσσαλία / Τόπος που μιλείται: Δεσκάτη Γρεβενών

Μετάφραση

βάτος