Διάλεκτος: Δεσκατιώτικα - Λέξη: απουλήθκι

απουλήθκι

Διάλεκτος: Δεσκατιώτικα / Ευρύτερη περιοχή: Θεσσαλία / Τόπος που μιλείται: Δεσκάτη Γρεβενών

Μετάφραση

απολύθηκε

Επεξήγηση

τελείωσε το στρατό, αποφυλακίστηκε