Διάλεκτος: Δεσκατιώτικα - Λέξη: απίκασι

απίκασι

Διάλεκτος: Δεσκατιώτικα / Ευρύτερη περιοχή: Θεσσαλία / Τόπος που μιλείται: Δεσκάτη Γρεβενών

Μετάφραση

μάντεψε