Διάλεκτος: Δεσκατιώτικα - Λέξη: αχαμνά.

αχαμνά.

Διάλεκτος: Δεσκατιώτικα / Ευρύτερη περιοχή: Θεσσαλία / Τόπος που μιλείται: Δεσκάτη Γρεβενών

Μετάφραση

αμελέτητα