Διάλεκτος: Δεσκατιώτικα - Λέξη: θκά τ`

θκά τ`

Διάλεκτος: Δεσκατιώτικα / Ευρύτερη περιοχή: Θεσσαλία / Τόπος που μιλείται: Δεσκάτη Γρεβενών

Μετάφραση

δικά του