Διάλεκτος: Δεσκατιώτικα - Λέξη: θκά μας

θκά μας

Διάλεκτος: Δεσκατιώτικα / Ευρύτερη περιοχή: Θεσσαλία / Τόπος που μιλείται: Δεσκάτη Γρεβενών

Μετάφραση

δικά μας