Διάλεκτος: Δεσκατιώτικα - Λέξη: γκαβός.

γκαβός.

Διάλεκτος: Δεσκατιώτικα / Ευρύτερη περιοχή: Θεσσαλία / Τόπος που μιλείται: Δεσκάτη Γρεβενών

Μετάφραση

τυφλός