Διάλεκτος: Δεσκατιώτικα - Λέξη: γκαβώθκα

γκαβώθκα

Διάλεκτος: Δεσκατιώτικα / Ευρύτερη περιοχή: Θεσσαλία / Τόπος που μιλείται: Δεσκάτη Γρεβενών

Μετάφραση

τυφλώθηκα