Διάλεκτος: Δεσκατιώτικα - Λέξη: Ζαρμπαλουκρίτους

Ζαρμπαλουκρίτους

Διάλεκτος: Δεσκατιώτικα / Ευρύτερη περιοχή: Θεσσαλία / Τόπος που μιλείται: Δεσκάτη Γρεβενών

Επεξήγηση

Λαϊκός τύπος της Δεσκάτης