Διάλεκτος: Δεσκατιώτικα - Λέξη: απόξου

απόξου

Διάλεκτος: Δεσκατιώτικα / Ευρύτερη περιοχή: Θεσσαλία / Τόπος που μιλείται: Δεσκάτη Γρεβενών

Μετάφραση

απ` έξω

Εκφράσεις, Παροιμίες, Γνωμικά

η δασκάλα μας εβαλι να μάθουμι του μάθμα απόξου κι ανακατουτά

η δασκάλα μας έβλε να μάθουμε το μάθημα πολύ καλά.